Menu

Regelsæt for forældreforeningen

image
Regelsæt – Gældende for Forældreforening nedsat under I.F. Bytoften
 
 
Forældreforeningen er nedsat i I.F. Bytoften og består af min.:
 
➢ 2 forældre til medlemmer i ungdomsafdelingen ➢ 2 bestyrelsesmedlemmer – udpeget af bestyrelsen ➢ Tutforvalteren
 
Forældreforeningen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Såfremt klubbens kasserer er en del af Forældreforeningen henstilles der til, at Forældreforeningen udpeger samme person til varetagelse af opgaven i dette regi.
 
Der tilstræbes at afholde 3-4 møder årligt, samt efter behov.
 
Forældreforeningen og dens aktiviteter vil fortrinsvist blive annonceret via klubbens hjemmeside www.if-bytoften.dk Derudover kan andre informationskilder anvendes, som supplement.
 
Foreningens formål er at tilgodese ungdommen, samt administrere og sikre holdenes opsparede penge, som ”øremærket” det givne hold.
 
Foreningens indtægtskilder vil indgå i en fælles pulje.
 
Trænere kan ansøge Forældreforeningen, om et større eller mindre beløb til ture, arrangementer ol. Ansøgningen skal være beskrevet og skriftligt sendes til formanden for foreningen. Ansøgningsfristen for tilskud fra fællespuljen vil være op til 2 måneder.
 
Udbetaling af øremærkede holdpenge skal ske ved fremsendelse af kvittering for udlæg til kassereren for Forældreforeningen. Omhandler udbetalingen et større beløb, tages rettidigt kontakt til kassereren.
 
Forældreforeningens indtægtskilder:
 
• Lopperne Der afholdes 2 loppemarkeder årligt, hvor man som hold kan melde sig til og deltage i løbet af ugen fra søndag – lørdag.
 
Fra søndag – fredag i tidsrummet, kl. 10:00 – 18:00, hvor der skal tømmes. Der kræves en bil m/træk og min. 4 mand pr. dag. Lørdag i tidsrummet, kl. 08:00 – 14:00, hvor selve loppemarkedet afholdes. Der kræves min. 20 voksne til at sælge, og børn er velkomne.
 
Overskuddet opgøres i lodder og går til det hold, hvis medlemmer/forældre har deltaget i det givne loppemarked. Værdien af lodderne indsættes på Forældreforeningens konto, som øremærket det pågældende hold.
 
Forældreforeningen stiller byttepenge til rådighed.
 
Forældreforeningen opkræver et administrationsgebyr på 10% af dagens omsætning.
 
 
 
Forældreforeningen i I.F. Bytoften  Regelsæt, gældende pr. 1. marts 2018                                
Vi bruger cookies primært til statistik, og optimering af sidernes indhold. Ved at fortsætte på sitet accepterer du brugen af cookies.
Luk