Menu

Udmeldelse af IF Bytoften

image Udmeldelse af IF Bytoften

Udmeldelse af IF Bytoften skal ske skiftligt til klubbens kasserer på mail kasserer.bytoften@gmail.com

Man kan melde sig ud hele sæsonen, man får ikke refunderet betalt kontingent.